„I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii, i żeby mieli moc wypędzać demony”(Mar 3:14-15).

            Od wielu lat wskazuję na ten tekst jako fundament wizji Kościoła. Pokazuje on nam, jakie cele przyświecały Jezusowi, kiedy powoływał pierwszych uczniów. Uważam, że te same cele powinny przyświecać nam zarówno w osobistym życiu, jak i w życiu Kościoła. Na podstawie tych celów Jezusa dla Kościoła, powstała WIZJA naszej wspólnoty. Składa się ona z trzech elementów: Uczniostwo („aby z Nim byli”), ewangelizacja (aby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii”)  i chodzenie w mocy („aby mieli moc wypędzać demony”).

            Przed nami kolejny rok. Chciałbym cię serdecznie zaprosić do wspólnej podróży. Razem wejdźmy na drogę, „Drogę Życia”. Wspólnie podejmijmy wędrówkę wzrostu w poznawaniu naszego  Zbawiciela. Głośmy Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i usługujmy ludziom w mocy Bożej, niosąc światu zbawienie, uzdrowienie i uwolnienie, których źródłem jest nasz Bóg.

Pastor Michał Szlachetka

Cele Kościoła wg Jezusa:

  • Żeby z Nim byli
  • Żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii
  • Żeby mieli moc wypędzać demony

Wizja Kościoła Droga Życia:

  • Uczniostwo
  • Ewangelizacja
  • Chodzenie w mocy