Kościół to ludzie – ludzie w działaniu. Bo miłość to działanie.