Chrześcijański Kościół „Droga Życia” to wspólnota ludzi wierzących budowana na wiecznym Słowie Bożym, to Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus.

Jesteśmy ludźmi którzy zgodnie ze Słowem Bożym doświadczyli nowych duchowych narodzin pod wpływem działania Ducha Bożego, wierzymy ze zbawionym może być każdy. Istotą zbawienia, które przeżywamy już tu, na ziemi, a nie dopiero po śmierci, jest Duch Święty w człowieku, jak to określił Apostoł Paweł: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, żyje we mnie Chrystus (List do Galacjan 2,20).

W świadomy sposób przyjęliśmy Boży dar zbawienia, przyjęliśmy Chrystusa . To całkowicie zmieniło nasze życie – dziś jesteśmy nowymi ludźmi i pragniemy żyć w sposób przynoszący Bogu chwałę. Jako wspólnota wierzących ludzi jesteśmy przekonani, że jedyny, prawdziwy Bóg żyje i pragnie aby każdy człowiek mógł dzielić z Nim swoje życie tu na Ziemi, życie obfite, pełne miłości i pokoju. Centralnym punktem naszego nauczania jest Ewangelia, czyli Dobra Nowina o łasce, którą Bóg okazał ludziom, posyłając na ten świat Jezusa Chrystusa. Otwarcie dzielimy się tą Dobrą Nowiną. Naszą misją jest budowanie lokalnej społeczności chrześcijańskiej w oparciu o wartości zawarte w Bożym Słowie. Wierzymy że zwykły człowiek może doświadczyć mocy niezwykłego Boga. Wierzymy w Kościół zbudowany przez wzajemnie wspierających się ludzi. Kościół otwarty, w którym każdy bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie, może znaleźć trzy bardzo ważne dla wierzącego i ufającego Bogu rzeczy: miłość, akceptację, przebaczenie. Spotykamy się, aby poznawać Słowo i uwielbiać Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa pieśnią i modlitwą, serdecznie zapraszamy Ciebie drogi czytelniku. Każdy jest tu mile widzianym gościem. Jeśli znalazłeś się tu przez przypadek, również cieszymy się z Twoich odwiedzin. To, co nam wydaje się przypadkiem, często jest częścią Bożego planu. Wielu z nas również „przez przypadek” zetknęło się z Ewangelią. Ostatecznie zmieniła ona jednak całe nasze życie. Jezus powiedział:

„Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.(Ewangelia Jana 10:27-28)”