Wyznanie wiary

Zgodnie z Wyznaniem Wiary Baptystów Polskich (Ściągnij)

BIBLIA

Wierzymy, że Biblia jest pewnym i niezaprzeczalnym źródłem Słów od Boga, że jest zawsze aktualna oraz, że dziś również Bóg używa jej aby mówić do ludzi.(2 Tym 3,16-17)
Nie wierzymy by jakiekolwiek słowo lub księga mogło być uznawane w autorytecie za równe temu co zostało zawarte w Biblii.

ODPUSZCZENIE GRZECHÓW

Wierzymy, że każdy człowiek jest grzeszny i sprawiedliwie zasługuje na śmierć. (Rzym. 3,23; Rzym. 6,23)
Nie wierzymy, żeby ktokolwiek mógł być uratowany przed sądem Bożym inaczej niż przez Chrystusa. (Jan 14,6)

Wierzymy, że tylko dzięki ofierze jaką złożył na krzyżu doskonały Syn Boży Jezus Chrystus mamy dziś możliwość dostąpić odpuszczenia grzechów. (Rzym. 6,23)
Nie wierzymy, że jakikolwiek rytuał, fakt lub osoba mogła odpuszczać grzechy w imieniu własnym czy też Boga Ojca. (I Tym. 2,5)

DECYZJA KAŻDEGO Z NAS

Wierzymy, że żaden człowiek nie rodzi się chrześcijaninem ale każdy bez wyjątku potrzebuje w życiu świadomie podjąć decyzję, która zmieni jego życie. Odwrócić się od grzechu i powierzyć Bogu swoje plany i przyszłość. Wierzymy, że taka osoba staje się chrześcijaninem czyli sługą Chrystusa. (Jan 3,3; Gal. 2,20)
Nie wierzymy by ktokolwiek mógł być sługą Chrystusa, a więc chrześcijaninem, bez decyzji poddania się Jemu.

ZBAWIENIE

Wierzymy, że ci, którzy poddali się Chrystusowi są zbawieni. Po śmierci czeka ich życie wieczne, przebywanie w obecności Boga. (Jan 10,9)
Nie wierzymy, by było to możliwe w żaden inny sposób (Dz.Ap. 4,12)

CHRZEST

Wierzymy, że każdy kto świadomie powierzył swoje życie Jezusowi powinien zostać ochrzczony w Jego imię jako wyraz posłuszeństwa Słowu Bożemu oraz świadectwo swojej decyzji. (Mar. 16,16)
Nie wierzymy, by jakikolwiek rytuał bez świadomej decyzji zaufania Chrystusowi mógł być czymś co Biblia określa mianem chrztu.

GŁOSZENIE DOBREJ NOWINY

Wierzymy, że Bóg posyła dziś wszystkich, którzy zdecydowali się mu służyć, aby świadczyli o Nim, głosili dobrą nowinę o ratunku w Chrystusie oraz chrzcili i w ten sposób ratowali ludzi przed wiecznym potępieniem. (Rzym. 10,9; Mat. 28,19)