Zwycięski Plan Czytania Biblii

Pismo Święte można porównać do miłosnego listu. Bóg jako autor poprzez proces natchnienia prowadził ludzi by przelać na papier swój charakter, to kim jest, swoje plany dla ludzkości oraz pokazać swoją drogę zbawienia dla każdego człowieka poprzez dzieło krzyża. Zachęcamy każdego by przyłączył się do wspólnego czytania Biblii. Kiedy czytamy tę niesamowitą księgę razem jako wspólnota, codziennie rozważając wspólnie Boże Słowo, odkrywamy jak Bóg przemawia, prowadzi, objawia i wskazuje swoje rozwiązania dla problemów codzienności. Dołącz do nas już dziś.

 

   • Zacznij kiedykolwiek, a po roku będziesz już znać całe Pismo Święte. Dzięki temu Bóg Cię zmieni.
  • Codziennie będziesz czytać psalm albo rozdział Ks. Przypowieści. To odświeża!
  • Przeczytasz w ciągu roku całą Biblię, a dwukrotnie cztery ewangelie, Księgę Psalmów i Przypowieści. Potrzebujesz tego!
  • Dwukrotnie czytając ewangelie skupisz się na Jezusie, a Jego obraz będzie ciągle świeży w Twoim sercu. Zwróć na Niego swój wzrok!
  • Będziesz czytać o królach żyjących w Starym Testamencie, a potem przeczytasz pisma proroków, którzy żyli za ich panowania. To pogłębi Twoją wiedzę.
  • Będziesz czytać Stary Testament w kolejności opisanych w nim wydarzeń. Stary Testament ożyje dla Ciebie!

WSKAZÓWKI POSŁUGIWANIA SIĘ ZWYCIĘSKIM PLANEM CZYTANIA BIBLII                                                                                      

  • ZACZNIJ KIEDYKOLWIEK: Możesz zacząć posługiwać się tym planem w którymkolwiek momencie. Po prostu zacznij od dzisiaj i wypełniaj go dokładnie przez następnych dwanaście miesięcy, aż skończy się cały cykl. W każdej chwili możesz więc wręczyć dodatkowe egzemplarze przyjaciołom, uczniom w Szkole Niedzielnej, członkom zboru czy komukolwiek, na kim Ci zależy.
  • JEŚLI STRACISZ DZIEŃ: Niekiedy okoliczności mogą sprawić, że stracisz dzień czytania Biblii. Radzimy Ci więc następnego dnia przeczytać porcję dwudniową i nie cofać się. Jeśli będziesz mieć takie podejście, zrobisz wyraźne postępy. Szatan wykorzysta każdą okazję, żeby Cię zniechęcić, a wtedy łatwo jest się poddać. Jeśli więc stracisz jakiś dzień, radzimy Ci go po prostu przeskoczyć. A jeśli podczas jakiegoś weekendu będziesz mieć więcej czasu, możesz wrócić i przeczytać pominięte fragmenty.
  • ZAPISZ KLUCZOWE WERSETY: Możesz zapisać wiersz, który danego dnia stał się dla Ciebie szczególnie żywy. Jeśli sądzisz, że Bóg chce, abyś go zapamiętał/a/, postaw przy nim znaczek. Staraj się nauczyć na pamięć przynajmniej jednego wiersza w ciągu tygodnia. Przechowuj Boże Słowo w swoim sercu.
  • PO KAŻDYM MIESIĄCU: Boże Słowo to podstawowy sposób, w jaki Bóg mówi do swoich dzieci. Jeśli codziennie nie poświęcasz czasu na czytanie Pisma Świętego, odcinasz się od głównego źródła kierownictwa w Twoim życiu. W wolnym miejscu na dole każdej strony kalendarza zapisuj główną sprawę, o której Bóg mówił do Ciebie w ciągu całego miesiąca, wraz z odnośnikami biblijnymi, które przypomną Ci to Słowo.

Tytuł oryginału: The Victory Bibie Reading Plan Przekład: Monika Kwiecień
Copyright © 1984 by Omega Publications P.O. Box4130, Medford, Oregon 97501, U.S.A.