Miejsce spotkań Chrześcijańskiego Kościóła „Droga Życia”:

Otwock ul. Sikorskiego 2a

Otwarte Spotkanie Kościoła z nauczaniem Ewangelii, w każdą niedzielę o godz. 11:00 – zapraszamy.

E-mail:
Pastor Michał Szlachetka,               pastor@drogazycia.pl
Administrator                                   admin@drogazycia.pl

Adres do korespondencji:
KChB „Droga Życia” w Otwocku
ul. Grunwaldzka 96F
05-400 Otwock

Dane rejestracyjne:
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów „Droga Życia” w Otwocku.
Warszawa ul. Szczytnowska 35-39, kod: 04-812
NIP 9522067060 Regon 141406589

Numer konta bankowego Zboru „Droga Życia” w Otwocku, Bank: PKO BP: 56 1020 1127 0000 1102 0161 3900
W Zborze nie istnieje żadne zewnętrzne źródło finansowania ani składki członkowskie, funkcjonuje dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu ludzi stanowiących Kościół Jezusa i ich dobrowolnym ofiarom pienężnym. Przekazując ofiarę m.in na utrzymanie społeczności, wynajem budynku, dopisz: ” na cele kultu religijnego” 2 Mojż. 25:1-7, Przys. 3:9-10, Mal 3,7-11, Aggeusza 1:3-10, Fil 4;15-18, 2 Kor 9;6-10

Jeśli chciałbyś pobłogosławić finansowo służbę Pastora, można przesłać dowolną kwotę na konto .
„Tak też Pan postanowił tym, którzy Ewangieliję opowiadają, aby z Ewangielii żyli”. 1 Kor 9;14 „Starsi, którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, niech będą mieni za godnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Albowiem Pismo mówi: Wołowi młócącemu nie zawiążesz gęby; i: Godzien jest robotnik zapłaty swojej ” 1 Tym 5;17-18 oraz 1 Tes 5,12-13, 1 Kor 9:11