Droga Życia
Wspólnota ludzi wierzących budowana na Słowie Bożym, Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus

Jezus odpowiedział: "...Ja jestem drogą i prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie..."
Ewangelia Jana 14;6

Świadectwa

   Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów: 
"... wy świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku” (Jn 15:27). 
 

Apostoł Jan napisał: „To, co było od początku, co usłyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, a co dotyczy Słowa życia – bo życie zostało objawione i widzieliśmy Je i świadczymy o Nim, i głosimy wam Życie wieczne, które było zwrócone ku Ojcu, a nam objawione - to, co widzieliśmy i usłyszeliśmy, głosimy również wam ...” (1 J 1,1-3) Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. (Jan 1;32-35) Apostoł Piotr powiedział:" Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. (Dz 5:31-32) Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie. Dz 23:11. Ale z pomocą Bożą żyję do dzisiaj i daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli Prorocy i Mojżesz że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i poganom. Dz 26:22-23

 

Chciałbym się z Wami podzielić dzisiaj historią mojego życia,  ... zobacz video ...[ 9 min]

Czytaj więcej...

Z kalendarza ...

jezuspl

Inspiracja dla Ciebie

  • 1