Droga Życia
Wspólnota ludzi wierzących budowana na Słowie Bożym, Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus

Jezus odpowiedział: "...Ja jestem drogą i prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie..."
Ewangelia Jana 14;6

Chrzest ( wg Biblii: greckie słowo "baptizo" ) oznacza całkowite zanurzenie człowieka w wodzie.

"Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Dz 2:38 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Mt 28:19
Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty." Dz 8:12

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mk 16:16
Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. Dz.18:8

Chrzest / Baptism - 2010

jezuspl

Inspiracja dla Ciebie

  • 1