Droga Życia
Wspólnota ludzi wierzących budowana na Słowie Bożym, Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus

Jezus odpowiedział: "...Ja jestem drogą i prawdą i życiem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie..."
Ewangelia Jana 14;6

Autor Michał Szlachetka

zbrojaBoza Zbroja Boża
Michał Szlachetka
(ISBN: 978-83-62748-42-6)
   

Każdego dnia spotykam chrześcijan, którzy skarżą się, że w ich życiu dzieją się niedobre rzeczy. W większości z nich wywołuje to stany depresyjne i są oni źli na Boga. Często nawet dochodzą do wniosku, że Biblia to dla nich nierzeczywiste opowieści, bo życie jest „do bani”! Trzeba takim ludziom przypominać o tym, że chrześcijaństwo to nie „plac zabaw” tylko „pole bitwy”.
Wierzący zbyt często nie są w ogóle świadomi tego, że ktoś inny niż Bóg może wpływać na wydarzenia ich życia.

Czytaj więcej...

195 duza Bądź błogosławiony
Michał Szlachetka
(ISBN: 978-83-62748-46-4)
   

Prawie każdy z nas kojarzy błogosławieństwo z czymś innym. Jedni myślą o pieniądzach – dla nich błogosławieństwo to przede wszystkim obfitość fi nansowa. Inni z kolei myślą o zdrowiu, bo uważają, że tylko ono jest niezbędne do bycia spełnionym w życiu. Jeszcze inni sądzą, że błogosławieństwo to poczucie wewnętrznego szczęścia i pokoju.

Każde z naszych wyobrażeń o błogosławieństwie wybiera jakiś aspekt, który zawiera się w nim. Zatem nie
musimy już koncentrować się tylko na jednym aspekcie
bycia szczęśliwym, czy błogosławionym. Możemy uznać, że być błogosławionym oznacza: żyć w stanie szczęścia, pomyślności, zadowolenia i dobrobytu. Wierzę, że taki stan jest możliwy tylko i wyłącznie w bliskości z Bogiem.

Czytaj więcej...

Z kalendarza ...

No events to display

jezuspl

Inspiracja dla Ciebie

  • 1